Obiranje in čiščenje oljk v oljčniku v Krkavčah

obiranjeinienjeoljkvoljnikuvkrkavah.jpg